SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Bu politika Oba Perdesan’ın Çevreye ve sosyal konulara nasıl yaklaştığını ifade etmektedir.
Şirketimiz faaliyetlerini sürdürürken tüm canlılar, diğer organizasyonlar, diğer ülkeler – kültürler ve doğadan oluşan büyük bir sistemin bir parçası olduğu bilinci ile hareket etmektedir.

Bu Kapsamda:
– Oba Perdesan faaliyetlerini sürdürürken ekolojik, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaç edinir.
– Tedarikçileri ile etik, yasalara saygılı bir şekilde ilişki kurmayı ve kaynak sağlamayı taahhüt eder.
– Şirketimiz İnsan hakları rehber ilklerinde yer alan değerler doğrultusunda uluslararası kabul görmüş insan haklarına saygı göstermeyi, herkese eşit fırsatlar sunarak, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmamasını taahhüt eder.
– Çalışanlara adil bir ücretlendirmeyi amaçlayan, minimum yasaların belirlediği asgari ücreti esas alan sistemle ödeme gerçekleştirir.
– Şirketimiz çevresel etkileri sürekli iyileştirmeyi amaç edinir.
-Yasal asgari yaş sınırının altında hiç kimseyi çalıştırmaz.
– Yolsuzluk, rüşvet, dolandırıcılık, şantaj, suiistimalden uzak, faaliyet gösterdiği pazarda adil rekabet eder.