SATIN ALMA

OBA Perdesan Teknik Tekstil A.Ş.’nin modern perde sistemleri alanında müşterilerine uygun fiyat, yüksek kalite ve zamanında teslim stratejisini gerçekleştirmesinde satınalma bölümü önemli rol oynar.

OBA Perdesan Teknik Tekstil A.Ş. Satınalma Direktörlüğünde merkezi olarak yurtiçi ve yurtdışı tedarikçilerden direk/endirekt malzeme, hizmet ve yatırım malı satınalmaları yürütülmektedir. Hedefimiz tedarikçilerimizle ortaklık anlayışına dayalı bir çalışma ortamı yaratmaktır.

Oba Perdesan Temel Satınalma Değerleri:

Güven, Dürüstlük, Uzun dönemli partnerlik, Karşılıklı yarara dayalı işbirliği, Sürekli iyileştirme.

Satın Alma Süreci

1. Değerlendirme
OBA Perdesan Teknik Tekstil A.Ş.’ye mal veya hizmet tedarikinde bulunmak isteyen firmalar satınalma bölümü tarafından teknik yeterlilik, mali altyapı, kalite sistemleri, nakliye sistemi, çevre ve iş etiği yönetimi gibi çeşitli konulardan değerlendirilirler. Tedarikçilerimizden EOKO-TEX,ISO Kalite yönetim Sistemi gibi değerlendirmeleri etkileyebilecek bazı sertifikasyonlar istenebilir.

2. Sözleşmeler
Oba Perdesan tedarikçileri ile çalışma güvene dayalı ve sorumluluk bilinci ile çalışma koşullarının karşılıklı tanımlanması için tedarikçileri ile “Satınalma Sözleşmeleri” imzalar. Sözleşmelerim temel amacı kalite, termin gibi konularda çalışma koşullarından uzaklaşma durumunda alınacak tedbir ve yöntemler belirlenir.

3. Sipariş ve Sevkiyat
Oba Perdesan satınalma sipariş süreci ERP sistemi ile yürütülür. Tedarikçiler alınan siparişlerle ilgili fiyat, termin ve teslimat şekillerini de içeren bilgi mektubunu ivedilikle Oba Perdesan satınalma direktörlüğüne iletir.

4. Kalite Yönetimi
Oba Perdesan ‘ı seçen müşterilerin ortak özelliği kaliteli hizmet ve ürün talep etmeleridir.

Oba Perdesan tedarikçilerinden temin ettiği ürünleri ISO 9001-2008 çerçevesinde Giriş Kalite Kontrol , Üretim Esnasında Kontrol ve Son Kalite Kontrol gibi kalite kontrol süreçlerinden geçirerek son kullanıcı için sürdürebilir ve kaliteli ürünler sunmayı amaçlar.

Tedarikçinin kalite performansı Oba Perdesan Satınalma direktörlüğü tarafından sürekli izlenir ve kayıt altında tutulur. Uygun olmayan durumlarda düzenleyici veya önleyici faaliyetler uygular.

5. Malzeme Onay Süreci
Oba Perdesan tedarik ettiği malzemeleri doğrulamak amacıyla yeni veya mevcut tedarikçilerden numune talep edebilir.

Tedarikçimiz Olmak İster Misiniz?

Tedarikçi Bilgi Formu İçin Lütfen Tıklayınız.